Konference om dækrodsplanter. Den 9. marts på Skovskolen i Nødebo samler man den eksisterende viden om dækrodsplanter på en stor konference. Mødeleder er professor Palle Madsen. Pris for deltagelse 200 kr. Programmet kan downloades her. Tilmelding senest den 1. marts

Aftenmøder om opdræt og udsætning af fjervildt samt om jagt på udsatte fasaner, agerhøns og gråænder. Mødeleder er jagtfaglig chev ved Danmarks Jægerforbund, Niels Søndergaard. Møderne holdes kl. 19-22 tre steder i landet: Den 22.februar hos Gefion i Sorø: den 14. marts hos Centrovice i Vissenbjerg og den 4. april på Kalø ved Rønde. Pris for deltagelse 75 kr.

Temadage om juletræer og klippegrønt. Danske Juletræer holder sammen med Københavns Universitet tre temadage med nyt indenfor dyrkning og markedsforhold. Arrangementerne løber af stablen kl. 9-15 henholdsvis den 23. februar hos Gefion i Sorø, den 24. hos Centrovice i Vissenbjerg og den 25. hos LMO i Hinnerup. Pris 1.200 kr. for medlemmer af Danske Juletræer, 1.600 for andre.

Temadag om ’Produktive skove og indførte træarter’. 6. april på Hotel Scandic i Silkeborg. Om muligheder og udfordringer for en større produktion i skovene ved brug af indførte træarter, især amerikanske nåletræarter. Om eftermiddagen ekskursion til Naturstyrelsens skove ved Silkeborg. Deltagelse er gratis.

Ekskursion om dyrkning af ær. 11. maj 9-15 på Gjorslev Gods ved St. Heddinge på Sjælland. Vært er skovrider Ole Pedersen. Endnu intet om program og tilmelding. Se i øvrigt www.prosilva.dk

Skovkredsmøder om EU’s tømmerforordning. Naturstyrelsen gennemgår, hvilke nye krav som tømmerforordningen vil stille til de danske skovejere. Derefter normale skovkredsmøder i Dansk Skovforening om bl.a. Naturpakken og det kommende Nationale Skovprogram. Møderne holdes kl. 13-16 følgende steder: 8. marts på Rindsholm Kro ved Viborg; 14. marts hos Centrovice i Vissenbjerg; 15. marts på Selchausdal ved Ruds Vedby; 5. april på Kirstinelyst ved Randbøl og den 11. april et sted på Sydsjælland. . Deltagelse er gratis.

De Danske Skovdyrkerforeningers 75 års jubilæum. 14. april kl. 15.00-21.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle. Alle medlemmer inviteres til en festlig eftermiddag/aften med faglige indlæg, præsentation af ny bog om skovdrift samt afslutningsvist spisning. Nærmere oplysninger følger i næste nummer af Skovdyrkeren.

phi@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne