Skadedyr

Den første sprøjtning mod skadedyr er de fleste steder overstået og det er tiden at kontrollerer effekten. Hold især fokus på de områder hvor skadedyrene trives, hvor der er læ og varmt. I tætte træer kan miderne være meget svære at holde nede og her der behov for ekstra kontrol. Hvis sprøjtningen ikke er lykkedes, skyldes det oftest at sprøjten ikke har dækket træerne ordentligt og skadedyrene ikke er blevet ramt.

Nipning af skud

Når de nye skud er 4-7 cm lange på formklippede træer er det tid til at nippe skud. Med udspringet i år ser ud til at det bliver i næste uge, men det er afhængigt af lokale forhold. Se video for instruktion her

Beskyttelse af toppene

Når toppene begynder at gro, er de meget sårbare over for fugleskader, Har man ikke allerede sørget for top beskyttelse er det sidste chance nu! Der kan både benyttes fuglepinde og/eller skræmmedrager, begge dele giver god effekt.

Skovdyrkernes Videncenter for juletræer.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne