Formklipning i salgbare træer skal udføres med omhu og præcision

Opgaverne i juletræskulturene varierer henover året og selvom det snart er tid til at tænke på topskudsregulering og nipning, er der stadig tid til at få lavet det mere basale klippearbejde.

Grundklipning: Der er mange metoder at formregulere juletræer på. Grundlæggende kræver det en individuel vurdering mens at klipningen foretages på baggrund af fastlagte principper og forventninger til træets udvikling. Videovejledningen i linket skal ses som et forslag til en metode, der med fordel kan anvendes. /juletraeer-klippegroent/bevoksningspleje/grundklipijuletraeer/bredderegulering/>Link til artikel om grundklip

Topreparationsklip: Foretages i små træer mindre end 125cm med minimum 3 år til afdrift. Fugleskader og bidskader er eksempler på ulykker, der kan have ramt juletræet. Det er dog overvejende i unge træer, at man med fordel kan lave reparationen og få et godt salgbart træ ud som resultat. /juletraeer-klippegroent/bevoksningspleje/klippeskolen/reparation-af-toploese-traeer/>Link til artikel om topreparation

Formklipning i salgbare træer: Det er her vigtigt at understrege at formklipning i salgbare træer er forbundet med en vis risiko. Det er yderst vigtigt, at klippear overvokses i indeværende vækstår, da det ellers kan have en negativ indvirkning på træets kvalitet og salgbarhed. Dermed ikke ensbetydende med, at man skal undlade arbejdet. Der kan oftest opnås et forbedret sortimentsudfald ved at dressere træerne for de værste vildskud og grene (se billedet). Her er det vigtigt, at arbejdet udføres med skrå klip/ klip ind så klippet dækkes af en overliggende gren

– VidenCenter Juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne