6. april kl. 16.00 – Markvandring i skovrejsninger. Oplev hvordan skovrejsning på kort tid skaber natur og herlighed på en ejendom. Læs mere i skovdyrkerkalenderen.

24. maj kl. 19.00 – Juletræsklubbens forårmarkvandring til Løndal Skovbrug. Hør om hvordan Løndal Skovbrug dyrker deres juletræer, blandt andet med anvendelse af organisk gødning. Læs mere i skovdyrkerkalenderen.

14. juni kl. 18.30 – Skovudflugt til Linå Vesterskov. Oplev store nåletræer og herlighed i Linå Vesterskov. Læs mere i skovdyrkerkalderen.

By: Kristian Løkke Kristensen