Den globalt set positive udvikling i økonomierne lægger en god bund under behovet for træ. Eksporten til Asien er afgørende for afsætningen af råtræ fra Europa. Fra Danmark eksporteres ca. 40 % af hugsten af nåletræ og ca. 60 % af hugsten af løvtræ. Flis indgår ikke i disse tal. Der er stadig en rigelig kapacitet på containertransport til Asien, hvorfor den er billig. Dette afspejler sig direkte i de priser, som vi opnår på råtræet.

Løvtræ

Afsætningsmulighederne for løvtræ er for tiden rigtigt gode og for bøgekævler skal vi helt tilbage til sidst i 90’erne, hvor vi havde en meget stærk afsætning til Kina, for at finde lige så attraktiv afsætning. Det er stadig primært Kina, der trækker efterspørgslen.

Hvor vi tidligere solgte træ efter det danske sorteringssystem (A, B og C kvaliteter), så er det nu køberens brug af træet, som afspejles i sorteringen af kævler med bogstaberne S, P og F. Også i Tyskland, som er klart den største eksportør af bøgetræ i Europa, bruges dette system. Derfor kan det gamle velkendte danske sorteringssystem ikke bruges på det træ som eksporters, og det er som nævnt hovedparten af løvtræet.

Ask og ahorn kan også afsættes til Asien. For stor og god ahorn kan vi desværre ikke nær opnå de priser, som markedet bød på for få år siden. Salget af eg og sker primært til det danske / europæiske marked. Her er priserne rigtigt fineDet træ fra en skovning, der ikke bliver til kævler, blev tidligere primært afsat til brænde. Dette salg er svundet ind gennem en årrække, især salget af sanketræ. Heldigvis sørger et stigende forbrug af flis til energi for en fortsat god afsætning for de ringere kvaliteter. Dog skal der være en vis mængde træ, før oparbejdning til flis er relevant.

Nåletræ

Flere af de danske nåletræssavværker har gennem en årrække haft røde tal på bundlinjen, men de har været nødt til at betale markedsprisen for råtræet. Heldigvis har savværkernes økonomi bedret sig markant over de sidste par år og det er meget vigtigt for skovbruget, at der findes sunde danske savværker. Skovene har også fået del i økonomiforbedringen, idet priserne på råtræet er steget. Eksport af nåletræ er stadig attraktiv for især store dimensioner og ringere kvaliteter af savbart træ.

Aflægningen til forskellige sortimenter i en skovning afgørende for det økonomiske resultat. Ved skovning i mellemaldrende og gammelt nåletræ kan langt hovedparten af træet bruges af savværker, men træ af ringere kvaliteter er der også god afsætning for til spånpladetræ eller energitræ – herunder flis.

Skovrider Henrik Buhl (hbu@remove-this.skovdyrkerne.dk)
Red: phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne