Fristen for at søge om tilskud til privat skovrejsning bliver forlænget. Lodsejerne får en måned ekstra og ordningen lukker 2. november 2023, oplyser Landbrugsstyrelsen.

Fristforlængelsen gælder for tilskudsordningen for privat skovrejsning, hvor lodsejere kan søge tilskud til at etablere ny skov på landbrugsjord.

Flere kan nå at søge

Ansøgningsrunden for privat skovrejsning åbnede med en måneds forsinkelse 3. august 2023. Det skyldtes, at styrelsen afventede den politiske godkendelse af vandområdeplanerne for 3. vandplanperiode.

Det betyder, at runden blev forkortet, og flere ansøgere kan have svært ved at nå at indhente VVM-tilladelsen, som skal indsendes sammen med ansøgningen til tilskudsordningen, oplyser Landbrugsstyrelsen som begrundelse for at forlænge fristen.

Grundbetaling

Lodsejere kan søge grundbetaling i skovrejsningsprojektets femårige opretholdelsesperiode, efter udbetaling af tilskud.

Hvis Miljøstyrelsen vurderer, at skovrejsningsprojektet er med til at gennemføre vandplanerne, kan du som lodsejer søge om grundbetaling ud over den femårige opretholdelsesperiode.

I år er der afsat 135 mio. kr. til ordningen fordelt på private og kommunale ansøgere.

Kontakt Skovyrkerne, hvis du er interesseret i mere information om skovrejsning på landbrugsjord.

jma@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne