Forligspartierne bag boligskattereformen er blevet enige om at sikre bedre vilkår for nogle af de boligejere, der rammes af de nye skatteregler.

For det første vil der blive oprettet en kategori for naturejendomme, så ejere, der omdanner deres landbrugsejendomme til natur, ikke rammes økonomisk for at gøre, hvad samfundet har efterspurgt.

Dertil gøres overgangsordningen mere bred og fleksibel, så det nu er muligt at forblive i den gamle kategori, selvom der laves væsentlige ændringer på ejendommen. Som udgangspunkt vil man kun ryge ud af overgangsordningen, hvis man sælger jord fra og kommer under 2 hektar.

Derudover er forligskredsen omkring skattereformen enige om, at kommunikationen omkring de nye skatteregler skal forbedres.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside: https://www.skm.dk/aktuelt/presse-nyheder/pressemeddelelser/ny-boligbeskatning-goer-det-mere-attraktivt-at-bo-paa-landet/

Skovdyrkerne

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne