Juletræer klippes, før og efter formklipning.

Principperne bag formklipning er simple og foretages for at opnå, symmetrisk kegleform, jævn grenfordeling samt et tæt træ. Formregulering kan ikke kompensere for dårligt plantemateriale eller uegnet dyrkningslokalitet.

Træet formklippes når det når omkring 80-100 cm’s højde, det bør optimalt set ske, året efter man har foretaget bundklipningen. I årene efter klipningen og frem til salg foretages skudafbrækning eller knoppilning årligt.

Hvert træ kræver individuel vurdering

Der findes mange forskellige værktøjer til grundklipingen, oftest anvendt, håndsaks, grensaks eller hæksaks, alle kan i de rigtige hænder producere flotte juletræer men jo større værktøj, des større krav stilles der til operatøren.

Formklipningen foretages ideelt set uden for træets skudstrækningsperiode og oftest i perioden januar til medio maj.

For generel information om formklipning se Åbner eksternt link i et nyt vindueher.

Selvom grundprincipperne ved formklipning er de samme, så er metoderne til formklipning blevet forfinet i løbet af de sidste par år og den bedste viden herom opnås i samråd med din skovfoged.

Åbner vindue til at sende en mailVidenCenter Juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne