Anvendelse

Forsytia anvendes til udsmykningsformål, og indgår enten i ‘rene’ eller som dele af buketter/dekorationer. Ved drivning er det muligt at opnå meget tidlig blomstring af afklippede grene. Ligeledes springer de gule blomster ud før bladene, hvilket opfattes som en positiv egenskab.

Udbredelse

Slægten forsytia, der består af løvfældende buske, omfatter 8 forskellige arter, hvoraf 7 er naturligt forekommende i Sydøstasien og 1 i Europa/Balkan.

Sorter

I Danmark anvendes der overvejende dyrkede sorter af hybriden Forsytia x intermedia.

De mest almindelige sorter er:

F. x intermedia ‘Lynwood’ DafoOp til 2 m høj opret busk med kraftig breddevækst. Sorten er meget blomsterrig og de mørkegule blomster er godt fordelt på grenene. Formentlig mest anbefalelsesværdige sort.
F. x intermedia ‘Spectabilis’Unge og korrekt beskårne buske producerer blomsterrige grene af tilfredsstillende kvalitet.
F. x intermedia ‘Karl Sax’ DafoOp til 2,5 m høj busk med oprette stive grene og regelmæssig vækst. Sætter mange dekorative frugter, men blomstringen ikke så rig som ovennævnte arter

Plantemateriale

Forsytia formeres let ved sommerstiklinger i juni-juli. Stiklingerne, som bør være 10-15 cm lange, klippes af årsskud. Stikning foretages på friland og i ca. 7 cm’s dybde. Umiddelbart efter stikning vandes der med gødningsvand, hvorpå stiklingerne omhyggeligt dækkes med en hvid plastfolie. Rodsætning finder sted i løbet af tre uger. Gødningsvanding foretages i løbet af sommeren. De nye planter kan udplantes følgende efter- eller forår.

Det er også muligt at foretage formering ved vinterstiklinger. Her klippes stiklingerne i frostfrie perioder af et år gamle skud. De 12-18 cm lange stiklinger opbevares under kontrollerede fugtforhold i frostfrit kølerum frem til april hvorpå stiklingerne stikkes på friland. De stikkes så dybt at kun 2-3 cm stikker over jorden. Rodsætning finder sted i løbet af 6-8 uger. I løbet af forår og sommer foretages nødvendig vanding, gødskning og renholdelse. Udplantning foretages i det 3. år.

Dyrkning: teknik og fordringer

Forsytia opfattes som værende hårdfør og trives således på de fleste jordbundstyper. Arten opnår den bedste blomstersætning hvis den dyrkes ved fuld lyseksponering.

Drivning – Planternes knopper gennemgår i løbet af året forskellige udviklingstrin. Efter løvfald indtræder der først en tilstand kaldet midthvile efterfulgt af efterhvile. Midthvilen kan afkortes ved kuldepåvirkning, varmvandsbehandling eller kemisk behandling. Ligeledes kan efterhvilen bringes til ophør ved varmvandsbehandling eller behandling med æter. Forsytia besidder netop den egenskab, at det ved drivning er muligt at opnå en meget tidlig blomstring på afklippede grene.

Efter de nævnte hvileperioder indtræffer dvaletilstanden, hvor knopperne bryder ved de normale klimatiske påvirkninger som følge af foråret, herunder tilstrækkelig lys og varme.

Som ved øvrig klippegrøntproduktion, kvitterer planterne positivt ved punktgødskning i vækstperioden. Især kvælstoftilførsel synes at føre til kraftig reaktion. For mængder, udbringningsmetoder- samt tidspunkter henvises der til afsnittet om gødskning af nordmannsgran.

Høstmetode

De 30-80 cm lange grene klippes umiddelbart over jordoverfladen. Planten har gode regenereringsevner.

I år med svigtende afsætning skal planterne alligevel klippes tilbage.

Grenene leveres normalt i bundter.

Marked og priser

Forsytia er de af de relativt små nichearter der udnyttes til pyntegrønt. Der er en ret konstant efterspørgsel på produktet. Der er højsæson omkring jul og fastelavn.

En gros priserne var i vinteren 2002/03 omkring 6-8 kr./kg. Der tale om et meget begrænset markedspotentiale.