Før du udarbejder din næste markplan – så tænk biomasse og energi. Netop evnen til at producere biomasse vil få stor betydning i fremtidens energihungrende samfund og så er en lidt bredere portefølje måske en fornuftig investering.

Indsigt i poppel

For at få større indsigt i produktion, dyrkning og økonomi, har Skovdyrkerne gennemført et større udredningsarbejde om energipoppel- akkurat som vi gjordemed energipil i 2010. Dette ‘forarbejde’ har givet et afkast i form af viden og værktøjer. Det kan du få glæde af nu.

Hvis du overvejer at plante poppel så kontakt Skovdyrkerne. Voresrådgivning tilfører værdi til dine beslutninger.

– Og medbrancheførende indsigtkan Skovdyrkerne give konkurrencedygtige tilbud på planter/stiklinger samt etablering og vedligeholdelse. – som giver mulighederne for den bedste start.

Nu peger pilen ned for energipil

Overskriften er fra Landbrugsavisen d. 27 januar 2012. Med udgangspunkt i de stigende kornpriserne beskriver avisen hvordan incitamentet til at plante energiafgrøder reduceres. Kornpriser alene, udgørdog et ret så svingende beslutningsgrundlag. Men en række produktionsforhold gør pil til en risikabel investering, hvis der plantes med fokus på bundlinjen alene.

Flis fra pil er inferiørt sammenlignet med traditionel skovflis og desuden erenergindholdet i flisen lavere i forhold til volumen, så alt landevejstransport vilbelastepileflis relativt hårdere. Det samme gør sig gældende ved f.eks. høstudgifter.I en nypræsentation fra Plantekongres 2012. estimeres høstomkostningerne i energipil ved direkte flisning til 60 – 80 kr. pr. tons. Tal af samme størrelsesorden indgik i Skovdyrkernes pilekalkule fra 2010

Høj tørstofproduktion i nåletræer

Flere af de traditionelle nåletræarter har en tørstofproduktion i lang omdrift (40 år) som er lige så stor – eller større end pil og poppel. Et forhold der i væsentlig grad er underkendt i den verserende debat om biomasseproduktion. Dertil kommer at der kan høstes andre produkter end flis fra nåleskov.

Sitkagran kan producere op til 17 tons tørstof pr. hektar over en 43-årig periode. Tilsvarende er produktionen for rødgran målt til 15 tons, mens contortafyr og lærk ligger på omkring 11 tons tørstof pr. hektar.

Kontakt skovdyrkerne hvis du overvejer etablering af energiskov – med pil, poppel eller nåletræer – på din ejendom.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne