Den store nye undervisningsbygning er delvis finansieret af Villum Fonden. Den er på 900 kvadratmeter og har kostet 20 mio. kr., hvoraf Fonden har bidraget med halvdelen. Villum Fonden, hvis midler kommer fra vinduesfabrikkerne Velux og Velfac, stod også bag byggerierne til skovbrugsforskningen i Hørsholm og på Frederiksberg. Det er lidt trist, at samfundet ikke selv kan finansiere de nødvendige faciliteter til undervisning og forskning – men så er det godt, at vi har nogle erhvervsvirksomheder, som har pengene og som tænker langsigtet.

I ’gamle dage’ havde vi to længerevarende skovbrugsuddannelser: Skov- og Landskabsingeniørerne (skovfogederne) blev uddannet på Skovskolen i Nødebo (som i øvrigt også uddanner skovarbejdere), mens forstkandidaterne blev uddannet på den gamle Landbohøjskole (nu Københavns Universitet) på Frederiksberg.

Skovskolen – nu med professor

I praksis er uddannelserne nu samlet på Skovskolen, som også for nylig har fået en professor i skovdyrkning (Palle Madsen). En ny trend er faktisk, at nogle af de studerende begynder som skovarbejdere – inden studiet som skov- og landskabsingeniør. Det ser vi i erhvervet meget positivt på, idet det giver noget af den praktik, som før var en del af de længere skovbrugsuddannelser. Og så er det stadig muligt at supplere med en akademisk overbygning på Københavns Universitet for dem, der har lyst til det.

Og de unge, der kommer ud fra Skovskolen, er er blevet dygtigere. Vi var i en periode ganske bekymrede for kvaliteten af uddannelsen på Skovskolen, men de senere års ændringer har højnet kvaliteten og igen sat fokus på de traditionelle skovbrugsfag.

Der var altså klart noget at fejre forleden.

phi@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne