Med den nyudnævnte professor Palle Madsen i spidsen besøgte 35 skovbrugsstuderende i august Skovdyrkernes nordligste bastion i Jylland. For at høre synspunkter hos en engageret skovfoged med mere end 25 års erfaring på bagen.

Og når de studerende hører, at kævler af ellebladet birk (Betula maximowicziana) i Japan er solgt for 20.000 US$/m3, så spidser de ører. Og begynder måske at forstå, hvorfor et af de væsentligste budskaber på turen til det nordjyske er, at fremtiden for det lille danske skovbrug er produktion af specialeffekter og sjældne, men efterspurgte træarter. Vi kan aldrig konkurrere med de store nabolande i produktionen af billige bulk-varer.

På Hans Graversgårds egen ejendom ser de studerende bl.a. vandgran, almindelig valnød, grå valnød, japansk valnød, hybridvalnød, thuja, cypres, fuglekirsebær, Manchurisk kirsebær, spidsløn, tyrkisk hassel, vild pære, tarmvridrøn, bachelieri-poppel, ær, vintereg m.fl.


H.C. Graversgaard i samtale med professor Palle Madsen fra Skovskolen

Man kan lære meget i Nordjylland

De studerende lærte bl.a.,

Efter besøget på Graversgaards egen ejendom kørte selskabet til Øland skov. En skov, som ifølge ejerens vision ’drives økonomisk ansvarligt, på kort og lang sigt, men med stor hensyntagen til herlighedsværdier’. Graversgaard har passet skoven siden 1988. Vi så ‘forceret kvalitets løvtræ’ (FKL) i praksis og en meget flot ær-bevoksning.imponerede.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne