På Svalbard – kun 1300 km fra Nordpolen – i en grube 300 meter inde i fjeldet ligger verdens største lager af frø fra landbrugsafgrøder og træer. De gemmes med henblik på konservering af biodiversitet, på den helt nødvendige fremtidige forædling, og i tilfælde af en verdensomspændende katastrofe.

I 18 graders kulde, i små lufttætte poser med 500 frø i hver, ligger i The Global Seed Vault 1,6 millioner frøpartier af alverdens forskellige afgrøder fra alverdens klimazoner.

Grundstenen blev nedlagt af de fem nordiske statsministre i juni 2006, og lageret var færdigt i 2008. Byggeriet blev finansieret af den norske stat, der også betaler den løbende drift, der styres den nordiske genbank, NordGen.

Hvorfor er frølageret vigtigt?

Frølagerets vigtigste opgave er at være gen-bank med henblik på fremtidig forædling. Den voksende verdensbefolkning kombineret med forventede globale klimaændringer bliver en stor udfordring for det kendte land- og skovbrug. Planteforædlingen skal bruge – og udvikle – nye sorter og nye provenienser.

Det er nødvendigt, fordi menneskets stadig mere intense påvirkning af jordklodens forskellige økosystemer betyder en indsnævring af biodiversiteten. Samtidig giver globaliseringen anledning til spredning af en række plan­tesygdomme, som vi før har levet fredeligt med. Og endelig betyder land- og skovbrugets rationalisering og stordrift, at man internationalt gennem de senere årtier har koncentreret sig om færre sorter, hvorved mange mindre eller lokale sorter er forsvundet.

FAO anslår, at så meget som 75% af den biologiske variation i vore landbrugsafgrøder, som blev skabt i jordbruget gennem tusinder af år, igen er forsvundet. Men nu forsøger man at bremse denne udvikling.

Det store perspektiv

Verdens befolkning er i dag på 7 milliarder. I 2050 forventes vi at være 9 milliarder. FAO har udregnet, at den globale madproduktion på det tidspunkt må være 70% større end nu. Samtidig gør klimaændringer fødevareproduktionen vanskeligere og dyrere.

Forædling kræver adgang til en stor pulje af sorter – med forskellige gener. Det er i denne sammenhæng at frøene, som er lagret i Svalbard, kan komme til at spille en afgørende rolle i fremtiden. Frølageret her er det endelige sikkerhedsnet for verdens vigtigste genetiske planteressourcer for biologisk produktion.

Lagret indeholder i alt 1 ½ million sorter. Der er i alle tilfælde tale om dubletter af frø, som også findes i lokale frøbanker i 100 lande. Dobbeltsikringen er nødvendig, fordi mange af de lokale frøbanker ikke er 100% stabile.

Således rådnede alle frø i et frølager i troperne, fordi man ikke havde betalt sin el-regning. Det japanske frølager ligger tæt på den havarerede atomreaktor i Fukushima, og man ved endnu ikke, om frøene er beskadigede. Den største samling af byg-sorter findes (fandtes?) i frøbanken i Aleppo i Syrien. Vi ved ikke, om IS interesserer sig for frøbanker, og om dette lager stadig eksisterer. Men under alle omstændigheder findes heldigvis en kopi på Svalbard.

Se Bonderøven på DR1 fra den 7.12.2015 kl. 20. her

Læs artiklen fra Skovdyrkeren nr. 29: Verdens vigtigste rum!

phi@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne