Sitkalus i slutningen af maj

Milde vintre giver mange sitkalus

De sidste par år har sitkagranerne lidt voldsomt under angreb af sitkalus. Sitkalus yngler ned til frysepunktet og de seneste års milde vintre har opformeret sitkalusbestandene. I mange områder er alle sitkagranernes gamle nåle skadet og faldet af. Sitkagranerne står mange steder kun med 1 års nåle og ser meget tynde og elendige ud. På udsatte lokaliteter med mager jordbund har sitkalusene taget livet af sitkagranerne. På bedre lokaliteter overlever sitkagranen angrebene, men med betydelige tilvæksttab de kommende år.

Kolde nætter hjælper skovejeren

I år er der håb for bedring med en håndsrækning fra vejret. Natten mellem fredag og lørdag har temperaturen flere steder været under ÷10°C. Sitkalusen dør ved temperaturer under ÷7°C, så weekendens kulde har taget livet af en del sitkalus. Ikke alle havde det så koldt. Langs landets kyster, i Sydjylland, på Fyn, på Sydhavsøerne og på Bornholm var temperaturen desværre ikke så langt nede og her har frosten ikke taget livet af sitkalusene. Hvis vi ikke får yderligere kuldeperioder, skal der i de lunere egne holdes øje med sitkalusbestandene i slutningen af marts eller i starten af april afhængig af, hvornår foråret rører på sig.

Grafik: www.dmi.dk

Opens window for sending emailVidenCenterSkovdyrkning

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne