Fuglekirsebær – som formodentlig er indført i Danmark for mange år siden på grund af sine spiselige frugter – forekommer navnlig i skovene i de sydlige dele af landet og særlig på Bornholm.

Træet har en hurtig ungdomsvækst og opnår højder på 20-25 m på veldrænet dybgrundet jord.

Den dyrkes i et vist omfang, fordi knastfrie kævler betales meget højt til møbelfremstilling. Da kirsebær oprenser sig dårligt må den opstammes, hvis man vil have den høje pris. Kirsebær efterstræbes af råvildt og må beskyttes mod dette. Fuglekirsebær er mest velegnet som indblandingstræart i bevoksninger af bøg, ask, lind og avnbøg.