Tirsdag d. 22. oktober afholdt Skovdyrkerforeningen sin årlige generalforsamling. Arrangementet blev afholdt på Blicher Hotel i Ry og der var ingen ledige plader, da formand Anders Saldern Nielsen, satte generalforsamlingen i gang.

I årets beretning konstaterede formand Anders Saldern Nielsen en mindre omsætningsnedgang, som dog skal ses i lyset af en stigning på næsten 50 % over 4 år. Faldet i omsætning forklares med en nedgang i salget afråtræ grundet et meget vådt efterår, en mindre mængde tilgængelig ask og lidt mindre solgt flis.Flis udgør næsten 50 % af det solgte råtræ og flisaktiviteterne genererer en stor omsætning på entreprise.

Der var 70 deltagere til årets generalforsamling.

Anders S. Nielsen fokuserede i beretningen også på udviklingen af SØJ, hvor der er fokus på at geare organisationen bedst muligt til foreningens opgaver. Han lagde blandt andet vægt på de muligheder som ligger i et tættere samarbejdet mellem foreningerne, hvilket konkret har udmøntet sig i fælles aftaler med planteskoler og med savværker, hvor der er opnået fordele, som den enkelte forening ellers ikke ville kunne opnå.

Efter beretningen præsenterede skovrider Henrik Buhl årsrapport, samt budget for regnskabsåret 2014/2015. Årsrapporten viste et overskud på 277.000 kroner og en omsætning på 82 mill. kroner. Årsrapporten og en kontingentstigning på 1,9% blev godkendt.

Anders S. Nielsen og Steen I. Andersen blev genvalgt til bestyrelsen, ligesom supleanterneSøren Sloth Christensen og Anders Yding også blev genvalt.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt regionalt medlemsmøde i DDS. Her blev foreningens bestyrelse samt suppleanter valgt som regionalt repræsentantskab.

Advokat Bent Ramskov fortæller om de mange muligheder når der laves generationsskifte

Herefter afholdtadvokat Ph. D. Bent Ramskov et foredrag om generationsskifte af jordbrugsejendomme, mens de deltagendefik kaffe og kage.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne