Skaderne begrænses hvisangreb opdages og bekæmpes så hurtigt som muligt – så husk at tjekke din skadedyr.

Insektbekæmpelse

Fastac 50, Dipel ES,Cyperb 100, Sumi-Alpha EWsamt Karate er alle godkendte midler til bekæmpelse af ædelgranlus, viklere, snudebiller m.fl

Alle midler kan udbringes med tågesprøjte. Effektenformidlerne erafhængig af, at enten insekterne eller deres føde rammes under udbringning.

– Kulturtjek eller kulturabonnement – kontakt din skovfoged hvis dine kulturer skal efterses for skadevoldere.

By: Rasmus Fejer Nielsen