Alle medlemmer samt ledsager er velkomne.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget samt godkendelse af kontingent for såvel aktive som passive medlemmer efter indstilling fra bestyrelsen.
  5. Behandling af indkomne forslag:
  6. Valg af bestyrelsens medlemmer og suppleanter.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

Yderligere information tilgår.

29.08.2011

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne