Der deltog 68 personer incl. funktionærer.

Der var nyvalg til bestyrelsen af:

Morten Glenthøj, Flemming Johnsen og Rene Tøttrup Klith. Niels Kristian Kirketerp blev valgt som suppleant.

Den nye bestyrelse består af følgende:

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne