Formand Per Kamp betonede i sin mundtlige beretning den væsentlige politiske udvikling, der påvirker vores vilkår som Skovdyrkere. Højaktuelt er emner som ‘urørt skov’ – bestemt ikke et træ, der er plantet i vores have – EU Tømmerforordningen (EUTR) og SBP certificering af træflis.

Efter en gennemgang af situationen for de forskellige driftsgrene understregede formanden vigtigheden af samarbejdet på tværs i de Danske Skovdyrkerforeninger og det nødvendige og store politiske arbejde sammen med Dansk Skovforening.

Endelig gjorde formanden opmærksom på værdien af det strategiske samarbejde med landbrugsrådgivningen i DLBR. Den nylige fusion mellem Heden og Fjorden og Jysk Landbrugsrådgivning – SAGRO – giver yderligere mulighed for at sætte dette samarbejde på skaft til fordel for vores fælles medlemmer.

Den mundtlige beretning fremgår af referatet hér og den ganske omfattende skriftlige beretning kan ses hér.

Formandens beretning, regnskabet for 2015-2016 se det her og kontingentet blev godkendt af forsamlingen.

To bestyrelsesmedlemmer afgik efter tur. Ole Callesen, Rind Plantage blev genvalgt uden modkandidater og efter bestyrelsens indstilling blev skovejer Aksel Nørgaard, Stubberkloster m.fl. indvalgt til bestyrelsen uden modkandidater. Aksel Nørgaard præsenteres lidt nærmere i selvstændig artikel hér.

På det efterfølgende regionale medlemsmøde i De Danske Skovdyrkerforeninger blev repræsentantskabet genvalgt.

Bestyrelsen har uændret konstitueret sig med Per Kamp som formand og Jørn Bertelsen som næstformand.

Efter generalforsamlingen leverede jagtskribent og TV mand Steen Andersen et inspirerende indlæg, der både favnede jagtens væsen, provokerede en smule – og frem for alt, understøttet af fantastiske billeder og filmklip, fortalte jagthistorier fra hele verden.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne