Vi er glade for at kunne orientere jer om, at der på en alvorspræget, men også rolig generalforsamling i Rebild Bakker i går blev valgt en ny bestyrelse for Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland.

Der deltog i alt 54 personer (heraf en del gengangere fra Orienteringsmødet den 22/10). De fulgte opfordringen fra den afgående formand til at indvælge de kandidater, som DDS på den afgående bestyrelses vegne havde rekrutteret.

Bestyrelsen udgøres herefter af (alfabetisk rækkefølge):

*) valgt for 2 år, øvrige valgt for 1 år

**) fra afgående bestyrelse

Som suppleant blev valgt: Frode Mogensen, Hadsten, ingeniør, Rambøll**

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Mads Lundøer Madsen som formand og Benny Hammer som næstformand.

Bestyrelsen er ivrig efter at komme i gang med arbejdet og besluttede at mødes igen den 15. november og den 4. december – først og fremmest for at få fart i rekrutteringen af ny skovrider, hvilket man også kort drøftede efter konstitueringen.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne