Pga. af corona situationen var der i år ikke middag inden generalforsamlingen og det var heller ikke muligt at medbringe ledsager. Det reducerede antallet af deltager betragteligt og der var i alt kun 18 medlemmer til stede. Vi håber situationen er mere normal til næste år, så vi igen ser en stor del af vores medlemmer til generalforsamlingen.

Formanden berettede at den der fortsat er en positiv udvikling, med et godt økonomisk resultat, på trods at udfordringer både vejrmæssigt og markedsmæssigt.

Beretningen som er udsendt med ”Skovdyrkeren” blev godkendt. Det samme gjorde regnskabet, som ligeledes er udsendt med ”Skovdyrkeren” og som tillige findes på hjemmesiden.

Formand Frede Andersen takkede af som formand og trådte ud af bestyrelsen. Frede har siddet i bestyrelsen i 21 år, heraf de 11 år som formand. Der var genvalg til Poul Ejnar Jochumsen, Børge Jensen og Thomas Ørting Jørgensen. Stefan Mindegaard Lyager blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Frede Andersen.

Kurt Storgård og Kurt Kirkegaard blev valgt som suppleanter.

Der var genvalg til Revisor Allan Schøne EY

Under evt. takkede næstformand Poul Ejnar Jochumsen på foreningens vegne Frede Andersen for hans mange års engagerede indsats.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Torben Paulin som ny formand og Poul Ejnar Jochumsen som næstformand.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne