Formand Jørn Bertelsen betonede i sin mundtlige beretning at foreningen har landet et tilfredsstillende resultat, hvor flere penge er sendt tilbage til skovejerne.

Formandens beretning, regnskabet for 2019-2020 (se detInitierer fildownloadhér)og kontingentet blev godkendt af forsamlingen.

To bestyrelsesmedlemmer afgik efter tur. Ole Callesen, Rind Plantage og skovejer Aksel Nørgaard, Stubberkloster blev genvalgt uden modkandidater.

Suppleant Torben Bøndergård blev genvalgt uden modkandidater.

Bestyrelsen har uændret konstitueret sig med Jørn Bertelsen som formand og Per Kamp som næstformand.

Referatet fra hhv. generalforsamlingen og det regionale medlemsmøde finder du herunder:

Efter de officielle møder holdte Skovprofessor Erik Dahl Kjær et online indlæg om fremtidens træartsvalg set i lyset af de klimaforandringerne.

kbh@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne