I sin mundtlig beretning betonede formand Jørn Bertelsen, at på de fleste områder er, det ikke foreningen, men medlemmerne, der har holdningerne, men at der dog er nogle enkelte områder, hvor foreningen har en selvstændig profil – som vi også mener, favner vores medlemmer:

Herudover har foreningen som nævnt generelt ’ingen holdninger’. Vi fokuserer på rådgivning og drift med udgangspunkt i den enkelte ejendom og det enkelte medlem – og I skal alle have frirum til jeres egne holdninger.

Skovdyrkerforening er en driftsorganisation og vi støtter Dansk Skovforening som erhvervets samlede politiske talerør. I den forbindelse opfordrede formanden medlemmerne til at overveje at melde sig ind i Dansk Skovforening for at styrke det vigtige, politiske arbejde.

Formanden lagde i øvrigt vægt på, at man har skærpet den fælles markedsføring på de sociale medier (SoMe) i DDS. Fællesskabet har deltidsansat en SoMe medarbejder, der på meget kort tid markant har skærpet vores profil på Facebook, Instagram og LinkedIn.

Udgangspunktet på de sociale medier er, at vi skal gøre os interessante som forening og bidrage med gode historier og fakta til skovbrugsdebatten. Formanden opfordrede alle til at være aktive på de sociale medier og like og kommentere på de gode, faglige skovbrugsindlæg.

Beretning, regnskabet for 2020-2021 og kontingentet blev godkendt af forsamlingen.

Per Kamp, Vildkilde og Jørn Bertelsen afgik efter tur og blev genvalgt til bestyrelsen. Da Jens Dicksen Jensen ikke genopstillede, pegede bestyrelsen på Henrik Tokkesdal, som blev valgt til den ledige post.

Suppleant Torben Bøndergaard stillede sin post til rådighed og forsamlingen valgte Carl Christian Lange til suppleant. Jørn Bertelsens rettede en særlig tak for den store indsats i bestyrelsen til Jens Dicksen Jensen, der desværre på grund af sydom havde måtte melde afbud til generalforsamlingen.

Efter det officielle mødehavde indkøbschef Simon Mikkelsen fra Norlund, en af Danmarks helt store træindustrier, et fagligt indlæg om certificering. Simon fortalte om markedets ønsker i forbindelse med certificeret træ og efterfølgende fortalte skovrider Michael Sheedy Gehlert om certificering af den enkelte skov hos Skovdyrkerne.

I forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uændret med Jørn Bertelsen som formand og Per Kamp som næstformand.

Se flere detaljer ved at klikke her.

Her kan du se referatet fra Generalforsamling 2021

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne