Traditionen tro startede aftenen med en middag på Vejen Sportshotel, og inden generalforsamlingen var der et indlæg fra Tanja Blindbæk Olsen, Leder af Erhvervspolitisk afdeling i Dansk Skovforening om det politiske arbejde. Der var ca. 73 fremmødte.

Formanden orienterede i sin beretning om året der var gået. Samlet set har 21/22 været et regnskabsår med en høj aktivitet, særligt pga. af den store efterspørgsel og gode priser på råtræ. Foreningens medarbejder har haft særdeles travl selv om vi i løbet af året har ansat to skovfogeder. Som de sidste 4 år endte foreningen med et meget tilfredsstillende resultat.

Beretning, Regnskab, og budget blev godkendt. Kontingentsatserne for 23/24 forbliver uændret.

Steffan Mindegaard Lyager. Børge Jensen og Thomas Ørting Jørgensen blev genvalgt til bestyrelsen. Poul Ejner Jochumsen ønskede ikke genvalg og i stedet blev Kurt Kirkegaard valg til bestyrelsen. Kurt Storgaard og Tove Kristensen valgt som suppleanter. Der var desuden genvalg til Revisor Allan Schøne EY.

Formanden takkede Poul Ejner Jochumsen for hans store indsats i bestyrelsen gennem 16 år og arbejdet de senere i Hovedbestyrelsen for DDS:

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Torben Paulin som formand og Thomas Ørting Jørgensen som næstformand.

Billedetekst: Poul Ejnar Jochumsen takkede af efter 16 år i bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Skovdyrkerne SYD.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne