Formand, Jørn Bertelsen, indledte den mundtlige beretning med at citere sig selv fra sidste års generalforsamling og kundgjorde, at ’vi med rette kan være stolte af vores forening – og endda i endnu højere grad end i fjor. Foreningen har igennem en stabil drift igen skabt et meget tilfredsstillende resultat – et overskud på mere end 2 mio. kr.’

Under gennemgangen af den reviderede årsrapport blev de fremmødte da også forelagt foreningens bedste resultat til dato baseret på en rekordstor omsætning. Formanden konstaterede dog også, at resultatet har haft en pris – medarbejderne har haft travlt, og der er trukket store veksler på organisationen. Bestyrelsen har derfor, sammen med ledelsen, besluttet, at der skal ansættes yderligere skovbrugsfaglige medarbejdere. Formanden motiverede blandt andet beslutningen med vigtigheden af, at organisationen kan imødekomme medlemmernes efterspørgsel på saglig og kompetent rådgivning.

Vores markedsføring foregår i stadig større grad på de Sociale Medier – det er fortællingerne der er omdrejningspunktet. Det er vigtigt at vi formidler skønheden ved den dyrkede skov sammen med glæden ved træprodukter – som man jo kun kan lave ved at fælde træerne. Hvis skovbruget ikke aktivt fortæller den historie, er der ingen der gør det. Kristian Løkke Kristensen, skovrider i Skovdyrkerforeningen Midtjylland, har fået en ærespris for sine mange træartsvideoer på de sociale medier. Formanden takkede Kristian Løkke Kristensen for de mange flotte videoer og ønskede ham tillykke med Heilmannfondens hæderspris – prismodtageren deltog ved generalforsamlingen da han er i gang med en træartsvideo om Sitkagran – i videoen skal Anders Finnerups ’Sitkagranen’ indgå flot afsunget af de fremmødte ved årets generalforsamling.

Du kan se de tidligere træartsvideoer her.

Formanden orienterede om, at De Danske Skovdyrkerforeninger har arvet ’en mindre formue’. Arven bliver placeret i en intern fond – De Danske Skovdyrkerforeningers Udviklingsfond. Fondens bestyrelse udgøres af Hovedbestyrelsen for DDS, dvs. formand eller næstformand fra hver forening.

Om Fonden kan bruges i forbindelse med det skov- og naturpolitiske arbejde, kan formanden endnu ikke svare på, men vi i skovbruget er i stærk politiske modvind.

Det er en kamp som ikke mindst formanden for DDS, Lars Gleerup og sekretariatschef Kristian Gernow har kæmpet, men lokalt har vi også bidraget til debatten, særligt igennem Michael Gehlerts store engagement og via initiativet ’Partnerskab for Dansk Skovbrug’.

Som skovfolk må vi erkende, at såfremt vi skal have ’Social License to Operate’, en bred samfundsmæssig accept af, at vi driver et ansvarligt skovbrug, så må vi selv bidrage.

Skovdyrkerforeningen Vestjylland har derfor formuleret en grundlæggende skovpolitik, som formanden håber at alle medlemmer, på trods af forskellighed, kan finde sig selv i. De små tilløb der blev taget sidste år, gav ikke anledning til meget debat på generalforsamlingen og nu er vi blevet mere konkrete.

De skovpolitiske hovedpunkter er:

1. Vi har tillid til, at den enkelte skovejer er bedst til at passe sin skov.

2. En ansvarligt dyrket skov er et vigtigt klimaredskab.

3. Træ er en knap ressource og skal behandles som sådan.

4. Træ kan med fordel bruges som biomasse, hvis det ikke kan bruges til andet.

5. Vi ved, at vi har et ansvar for biodiversiteten.

6. Urørt skov har en fordel, men omkostningen skal tages i betragtning.

7. Vi anbefaler at skove med regelmæssig hugst certificeres.

Det er foreningens hensigt at bringe de lokale politikker op i DDS for herigennem via en fælles politik at give DDS en mere markant politisk profil. Selv om Dansk Skovforening er ankeret for branchens skovpolitik og DDS er vores fælles talerør for Skovdyrkerne, kan deres indsats ikke stå alene. Vi bliver nødt til at komme ind i kampen – både som medlem og som forening.

Beretningen og regnskabet for 2021-2022 samt budget for 2022-2023 og kontingentet 2023-2024 blev godkendt af forsamlingen.

Ved valghandlingerne afgik Aksel Nørgaard, Stubberkloster m.fl., og Ole Callesen, Rind Plantage, efter tur og blev genvalgt til bestyrelsen. Siddende suppleant Carl Christian Lange, Abildhede Plantage, blev ligeledes genvalgt til posten som suppleant.

Aftenen blev afrundet af Niclas Scott Bentsen, Associate Professor, fra ’Forest, Nature and Biomass’ ved Københavns Universitet, med et oplæg under overskriften ’Skov og klima – hvad siger forskeren?’ Her blev forsamlingen præsenteret for den nyeste forskning indenfor de danske skoves klimaeffekt – kulstoflageret i skoven og i skovens produkter samt effekten af at fossiltunge produkter og energi skiftes ud med fornybare træbaserede substitutter, var blandt emnerne i oplægget.

I forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uændret med Jørn Bertelsen som formand og Per Kamp som næstformand.

På det regionale repræsentantskabsmøde, indstillede repræsentantskabet Jørn Bertelsen til Skovdyrkernes fælles hovedbestyrelse.

Du kan læse referatet fra generalforsamlingen her, referatet fra det regionale medlemsmøde her og se, eller gense, aftenens præsentationer, herunder Niclas Scott Bentsen oplæg, her.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne