I sin mundtlige beretning betonede formand Jørn Bertelsen, at sagt på vestjysk kører  skovejernes egen lokale forening ikke så ringe. Resultaterne er pæne, både når aktiviteten afspejles i årsregnskabet og når medlemmerne selv bedømmer det i de tilbagevendende  tilfredshedsundersøgelser. Formanden gav konkrete eksempler på gode tilbagemeldinger, der særligt lagde vægt på den kompetente faglige rådgivning og forståelsen for den enkelte ejers ønsker.

For at opretholde – og gerne forbedre – serviceniveauet har foreningen opnormeret bemandingen med ekstra medarbejdere, så der fortsat er tid til at yde den gode rådgivning hos den enkelte skovejer, og samtidig øge indsatsen på andre arbejdsområder. Et af disse områder er skovrejsning. Med en stigende interesse for klimaskovrejsning, ikke mindst i vores landsdel, forventer vi at der kommer fart på planteaktiviteten og det kommer til at kræve flere hænder, både i marken og på kontoret.  

Skoven er højaktuel på mange områder – både hvad angår klima, biodiversitet, grundvandssikring, rekreativitet og ikke mindst ejerglæde. I en tid med mange meninger om forvaltningen og formålene med de danske skove, lagde formanden i sin beretning vægt på vigtigheden af både Skovdyrkerfælleskabets og vores egen, lokale synlighed i den skovpolitiske debat.

Behovet for at formidle den gode fortælling om dansk skovbrug har førsteprioritet. Det kommer ikke mindst til at ske i kraft af et nyt fællesskab: Partnerskab for Dansk Skovbrug – sammensat af aktører fra skovbrug og træindustri – som er i gang med udviklingen af en kampagne, der skal skabe større viden om og forståelse for skovdrift, og de bæredygtige produkter, der laves af træ. På grund af opgavens vigtighed har Skovdyrkerne Vestjylland har doneret 250 tkr til kampagnen – oven i vores andel af Skovdyrkernes fælles donation på 600 tkr.

Afslutningsvis rettede formanden en stor tak til foreningens tidligere formand og mangeårige bestyrelsesmedlem Per Kamp, Vildkilde, der ikke modtog genvalg og dermed afrunder mange års tro tjeneste hos Skovdyrkerne – et virke, som gennem tiden også har budt på tillidsposter i Skovdyrkernes hovedbestyrelse og datterselskaberne Green Product og Danish Forestry Extension.