Samlet set har Skovdyrkerne Midt haft et økonomisk acceptabelt år, men området klippegrønt og juletræer har af forskellige grunde ikke givet en tilfredsstillende indtjening. Heldigvis har områderne flis og råtræ haft et væsentligt bedre forløb. Omsætningen på 112 mio. kr. giver et resultat på 378 tkr. og egenkapitalen er nu 10 mio. kr.

Lars Gleerup bemærkede, at der gennem de senere år har været en betydelig udskiftning i medarbejderskaren. Også i 18/19 skete der ændringer idet Henning Post er blevet direktør for vores datterselskab Green Product A/S (GP) og Henrik Buhl havde opsagt sin stilling. Kristian Løkke Kristensen overtager skovriderposten pr. 1. november sammen med et rigtigt stærkt hold af både erfarne skovfogeder og yngre men alligevel engagerede og fagligt stærke skovfogeder, som er ved at være veletablerede i de områder og med de specialfunktioner, som de varetager. Det er et godt grundlag for medlemsbetjeningen og for foreningens udvikling.

SMI´s regnskab gennemgås

Fra politisk side har de være stor fokus på skovenes mulige rolle i klimasammenhæng og i forhold til biodiversitet. Det er Dansk Skovforening, der på hele branchens vegne varetager de politiske og det gør de godt.

Efter formandens beretning redegjorde foreningens næstformand Søren Christiansen, som er formand for GP, for de betydelige ændringer i GP i 2018/19 hvor bestyrelsen er næsten helt nydannet og der er blevet ansat ny direktør.

Under valg til bestyrelsen blev Kurt Karlsen, som er juletræsproducent, valgt som afløser for Asger Pedersen, som ikke ønskede genvalg til bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen og det regionale medlemsmøde i DDS fik forsamlingen et fint foredrag af Thomas Færgeman som gennem de seneste 2½ år har været forstander for Skovskolen under Københavns Universitet.

Med afsæt i Wilhjelm-udvalgets rapport fra omkring år 2000 fortalte han om udviklingen i dansk naturpolitik frem til nu. Han illustrerede den voldsomme udvikling der har været på en række områder, som har påvirket miljøet siden ca. 1950. Færgeman pegede på skovenes betydelige muligheder i relation til binding af CO2 og dermed den mulige rolle i klimapolitikken, som fylder rigtigt meget i dag.

Thomas Færgeman fortæller om udvklingen

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne