ORDINÆR GENERALFORSAMLING og ORDINÆRT REGIONALT MEDLEMSMØDE i Skovdyrkerforeningen Øerne A.M.B.A. afholdes tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 17.00 hos VKST, Fulbyvej 15, 4280 Sorø.

Dagsorden og årsrapport kan hentes på hjemmesiden. De medlemmer, som ikke har modtaget beretningen på mail, kan rekvirere den på kontoret i Vissenbjerg på mailoer@skovdyrkerne.dk.

Herefter afsluttes med en lettere anretning og et foredrag ved Karsten Raae, der holder et oplæg om baggrund, tilblivelse og oplevelser med Skovdyrkernes nyeste bogudgivelse: Natur- og vildtpleje i skoven. Alle deltagere vil få udleveret et eksemplar af bogen til eget brug.

Af hensyn til det praktiske er tilmelding nødvendig senest fredag den 20. oktober på mailoer@skovdyrkerne.dk

Vi ser frem til mange deltagere.

Med venlig hilsen

H. H. Rudolf Iuel

Bestyrelsesformand

Tlf. 20321096/65321026

rudolf@remove-this.lundsgaardgods.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne