Onsdag den 10. oktober 2012 kl. 18.

(Tilmelding senest fredag den 5. oktober 2012)

Generalforsamlingen afholdes på kontorets adresse Asmildklostervej 11 i Viborg, i Landbocentrets kantine og mødelokaler.

Traditionen tro starter vi ud med et måltid mad, efterfulgt af selve generalforsamlingen, derefter ordinært regionalt medlemsmøde med efterfølgende valg til repræsentantskabet til De Danske Skovdyrkerforeningers hovedbestyrelse.

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent.
 2. Ledelsens beretning.
 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget. Godkendelse af kontingentsatser for det kommende år efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller, at det nuværende kontingentniveau fastholdes men fremover vil følge udviklingen i nettoprisindekset ved Danmarks Statistik.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsens medlemmer samt suppleanter.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

Dagsorden for regionalt medlemsmøde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af regionalt repræsentantskab og suppleanter.
 3. Eventuelt.

Aftenen rundes af med kaffe og kage, samt et spændende indlæg fra Niels Søndergaard.

Niels Søndergaard er uddannet vildtforvalter og skovbruger, og har en Diplomuddannelse i Ledelse. Han er desuden chef for Danmarks Jægerforbunds Uddannelses- og Rådgivningsafdeling på Kalø.

Niels har arbejdet med rådgivning, ledelse, strategi og udvikling inden for jagt og vildtforvaltning på bedriftsniveau.

Han har således mange års erfaring med jagt og vildtforvaltning og har undervisningserfaring på formaliserede uddannelser i ind- og udland. Ligesom han har formidlet om jagt- og vildtforvaltning i ord og billeder igennem lærebøger og artikler i fagblade.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske til kontoret eller via hjemmesiden senest fredag den 5. oktober 2012.

I år inviterer Skovdyrkerforeningen Midtjylland til den årlige generalforsamling

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne