Regnskab finder du her

Årsberetning finder du her

I umiddelbar forlængelse af den 35. ordinære generalforsamling, afholdes der samme sted Regionsmøde for alle medlemmerne i Skovdyrkerforeningen Vestjylland.

Alle medlemmer samt ledsager er velkomne.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af regionalt repræsentantskab og suppleant.

3. Eventuelt.

Det valgte repræsentantskab vil efterfølgende udpege det regionale medlem til hovedbestyrelsen i De Danske Skovdyrkerforeninger.

Når de officelle møder er afsluttet, runder vi af med to indlæg om certificering af skov – et af de områder, som er meget oppe i tiden, og som vi kan mærke interesser vores medlemmer.

Først fortæller produktions- og indkøbschef Simon Mikkelsen fra Nordlund, en af Danmarks helt store træindustrier, om markedets ønsker – og den stærkt stigende efterspærgelse på certifiseret træ og derefter gennemgår vi i hovedtræk, de krav der er til certificering af den enkelte skov.

Foreningen er vært for en lettere anretning og alle medlemmer med ledsagere er velkomne.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne