Årets generalforsamling er afholdt. Denne gang var det Nupark, der lagde rammer til – og aftenens forløb blev kyndigt dirigeret af skovejer Søren O. Sloth.

Formand Per Kamp berettede om et år, der ikkeblevhelt som forventet. Under ordeneundskyld vi roder – men det skal nok blive godt igen, blev der berettet om et atypisk år medstormfaldog udskiftninger og ny energii medarbejderstaben.

Skovrider Michael Gehlert fremlagde regnskab og årsrapport, der blev godkendt. Efterfølgende blev budgettet fremlagt og kontingentet for næste år blev ligeledes godkendt af forsamlingen.

Der var i årindløbet 2 forslag til behandling på generalforsamling. Det 1. forslag blev trukket af foreslagsstiller og det 2. forslag blev bragt til afstemning, hvor det faldt.

De to siddende bestyrelsesmedlemmer (Svend Sigaard og Ole Callesen) blev genvalgt uden modkandidater. Suppleant Torben Bøndergaard blev ligeledes genvalgt uden modkandidater.

Efter generalforsamlingen afholdtes det regionale medlemsmøde, hvor repræsentantskabet blev genvalgt uden modkandidater.

Ulvetimen

Sidst på aftenen var der rig mulighed for at få styr på fup og fakta om ulvens genkomst til landet. Seniorforsker ved DMU – Peter Sunde holdt et solidt og fængende oplæg, hvor de fremmødte kunne blive klogere på denne nye spiller i det danske kulturlandskab.

Efter oplægget var spørgelysten storog indtrykket af aftenen, herunder det store fremmøde, bliver at tilstedeværelsen af ulvei Danmark optager de vestjyske skovejere.

Ønsker du at studere Peter Sundes oplæg nærmere kan du finde præsentationen her.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne