Skovdyrkerne har i regnskabsåret 21-22 haft et travlt år med stor aktivitet. Årets gode priser på råtræ har smittet af på aktiviteten i mange skove. Markedet for juletræer har været og er fortsat meget udfordrende for både juletræsdyrkerne og Skovdyrkerne Midt. Dette ses også i regnskabet for Skovdyrkerne Midt. Det er ikke kun i medlemmernes regnskab.

Krigen i Ukraine og inflationens påvirkningpå priserne giver generelt udfordringer, da markederne er betydeligt mere omskiftelige end normalt. Energi og dermed også biomasse fra skovene er blevet en eftertragtet vare, hvilket også ses i stigende priser på flis. Hvordan udviklingen i energipriserne bliver det kommende år er blevet mere uvis, men er meget betydende for skovens økonomi.

Skovdyrkerne anbefaler generelt at skovejere nu lader skoven certificere– dog kræver det, at der er en kontinuerlig hugst i skoven. Skovdyrkerne arbejder løbende på, at påvirke skovcertificeringerne så de kan gennemføres med mindst mulige omkostninger for medlemmerne.

Årsrapporten for 21-22 og budget for 22-23 blev godkendt.

Satserne for medlemskontingentet blev reguleret med 1,5 % jf. nettoprisindeksstigning i 2021.

Lars Gleerup og Birger Schütte varpåvalg og de blev beggegenvalgt.

Bestyrelsen konstituerede sig uden ændringer og igen med Lars Gleerup som formand.

Revisor: Revisionshuset Tal og Tanker blev genvalgt.

Simon Mikkelsen fra Norlund Wood (Nørlund savværk), som er en stor dansk aftager af nåletræ til produktion af tømmer til dansk byggeri, holdt til slut et spændende oplæg fra savværksverdenen om hvordan de ser på den langsigtede udvikling i skov og træindustri.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne