Medlemmer og medarbejdere i Skovdyrkerne ØST diskuterer regler for sikring af bevaringsstatus i Natura 2000 områder. Det er en national forpligtelse at sikre en gunstig bevaringsstatus i EU’s Natura 2000 netværk af udpegede områder. Lodsejere kan søge om tilskud til at løse opgaven, men er ikke forpligtet til det

Medlemmerne fik en inspirerende rundvisning på Borreby teater, som er indrettet efter de mest moderne principper i de gamle historiske bygninger. Teateret kan klare også store musicalopsætninger med levende musik og egentlige koncerter med fuldt symfoniorkester. Akustikken er fremragende. Udendørs blev det store Natura 2000 område Borreby mose vist frem. Her blev der snakket om midler til bevaring og udvikling af mosen, man håber at få brushøns til at yngle der, jagt på vadefugle, gæs og ænder og meget andet.

På generalforsamlingen blev de bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der var på valg alle genvalgt. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med Jes Lützhøft, Lunden skov ved Mern som formand og Lars Holst-Frederiksen, Lindholt skov ved Skamstrup som næstformand.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne