Ønsker du at etablere en sø med et permanent vandspejlover 600 m2 eller etvådt område i form af moser, våde engeeller etmindre vandløb? Så er det muligt at opnå tilskud gennem jagttegnsmidlerne.

Afhængig af antallet af ansøgere og godkendte projekter vil tilskuddet være mellem 12.000 og 15.000 kr. pr. projekt. Der kan maksimalt søges om tilskud til 5 projekter pr. ejendom pr. år. Ved ansøgning om tilskud til flere projekter skal der indsendes ansøgning til hvert særskilt projekt.

Vådområdet skal være over 600 m2, og der skal være indhentet de nødvendige tilladelser fra kommunen inden ansøgning. Der kan ikke gives tilskud til oprensning af eksisterende vådområder, eller til etablering på §3-områder.

Ønsker man at søge om tilskud er det helt centralt at være i god tid, da alle nødvendige tilladelser skal være behandlet og høringsfristen på 4 uger skal være overstået før der kan søges om tilskud. Typisk skal der som minimum indhentes tilladelse ved kommunen.

Ansøgningsfristen i 2018 vil igen i år være 31. januar. Ved ansøgning om tilskud må etableringen af vådområdet ikke være påbegyndt inden ansøgningsfristen. Derudover skal vådområdet være etableret senest d. 1. november 2018.

Du kan læse mere om tilskudsordningen samt finde vejledninger og ansøgningsskemaer på
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/tilskud/

By: KRU

Skovdyrkerkalenderen

25. oktober 2023 19:00
Generalforsamling og Regionalt medlemsmøde

Se alle aktiviteterDin lokale forening

Skovdyrkerforeningen Syd

Brejning Søndergade 26
7080 Børkop
Tlf: +45 7586 7388

Tlf. åbningstider:
man-tor kl. 9.00-13.00.

CVR-nr. 21051810
syd@remove-this.skovdyrkerne.dk

Henrik Fredslund-Petursson

Skovrider

Mobil 20 57 48 10

Anders Holm Holt

Forstfuldmægtig

Mobil 23 48 57 88

Bruno Stolborg

Bruno Stolborg

Skovfoged

Mobil 51 41 38 09

Casper Westphalen Mathiesen

Skovfoged

Mobil 21 47 01 65

Jens Venø Kjellerup

Jens Venø Kjellerup

Skovfoged

Mobil 24 22 95 44

Jesper Nørgaard Petersen

Jesper Nørgaard Petersen

Skovfoged

Mobil 40 41 15 77

Kenneth Rubin

Kenneth Rubin

Skovfoged

Mobil 30 53 47 99

Kenni Lunding Mikkelsen

Kenni Lunding Mikkelsen

Skovfoged

Mobil 21810482

Martin Dittfeld

Martin Dittfeld

Skovfoged

Mobil 27 52 60 70

Michael Rodding

Michael Rodding

Skovfoged

Mobil 30 52 57 67

Morten Mulbjerg Hessellund

Morten Mulbjerg Hessellund

Skovfoged

Mobil 21799060

Rasmus Krogh Nygaard

Rasmus Krogh Nygaard

Skovfoged

Mobil 24 22 95 45

Thomas Langholz Valentin

Thomas Langholz Valentin

Skovfoged

Mobil 21 79 91 56

Gitte Ljungberg

Gitte Ljungberg

Adm. medarbejder

Mobil

Jytte Hansen

Jytte Hansen

Frivillig medarbejder

Mobil

Lilian Brok-Jørgensen

Lilian Brok-Jørgensen

Bogholderiass.

Mobil

Martin Nicholas Snedker Hansen

Skovfoged/Skovrejsningskons.

Mobil 24 87 55 27

Skovdyrkerne

Sekretariatet

Parallelvej 9A

8680 Ry

info@remove-this.skovdyrkerne.dk

CVR-nr. 82 28 90 11

Jyske Bank 7560 – 1007943

Kontakt

Viden om

Om Skovdyrkerne

TYPO3 CMS