Tilbud på Global G.A.P certificering

I SkovdyrkerforeningenMidtjylland er kun enkelte ejendomme hidtil certificeret. For at give detet ‘skub’ fremad vil foreningen i 2015tilbyde Global G.A.P certificering iSkovdyrkernes fælles paraplyordning til 5.000,- excl. moms.

Dette tilbuder inkl.følgende:

I tilbuddet er det forudsat at producenten er i stand til at stå for forberedelser og opfølgning på en række forhold. Dette indebærer at procenten selv skal:

På forespørgsel kan Skovdyrkernevære behjælpelige med yderligere assistance til ovenstående punktersåfremt der er behov herfor.

Ønsker du at blive certificeret under dette tilbud

Kontakt din skovfoged

Skovdyrkerforeningen Midtjylland

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne