Normale år standser efterspørgslen af løvtræ op efter nytår – men ikke i år. Der er p.t. gode muligheder for at skove bl.a. bøg, hvilket også har medført prisstigninger på ca. 5-10% på mange sorteringer til eksport, i forhold til sidste års priser.

Samtidig har efteråret hidtil artet sig fint, og føret i skovene er de fleste steder godt.

Tag kontakt til din skovfoged for konkret rådgivning og afsætning, hvis du gerne vil have skovet bøg i denne sæson.

Skovrider Peder Toftgård Gregersen.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne