En god hjælp for alle skovdyrkere er Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.plantevalg.dk.

Her kan alle finde god vejledning vedrørende træartsvalg overalt i landet. Og den viden, som man har, om de forskellige proveniensers egnethed er også indbygget i systemet.

Man går ind egnsvis via et kort. Derefter tager man stilling til 4 lokale faktorer, hvor det konkrete plantningssted kan afvige fra egnens gennemsnit: jordbundsforhold, dræningstilstand, vindudsathed og frostudsathed.

Derefter oplyser man, om der er tale om skovplantning, juletrædyrkning, byplantning eller om læ- og naturplantning.

Hvorefter systemet giver én et prioriteret forslag til arts- og proveniensvalg.

Systemets begræsninger

Det er ikke muligt at lave en planteplan ud fra hjemmesidens oplysninger. Der errigtig mange andre faktorer, som ikke kan indbygges i en generel database. Blandt andet den enkelte skovejes præferencer og driftsformål.

Men hvis man selv planter, kan hjemmesideni hvert fald være med til at forhindre, at der sættes arter eller provenienser, som er helt uegnede på den pågældende lokalitet.

Der er heller ikke nogen vejledning til, hvilke arter, som kan blandes med hvilke – en meget nødvendig oplysning i den praktiske planlægning, fordi de fleste bevoksninger nu om dage bliver anlagt som blandingsbevoksninger.

Så en bred rådgivning, der sætter de fundne oplysninger ind i en sammenhæng, som tager hensyn til skovejerens eller landmandens driftsmålsætning og præferencer, til hugstfølge, til mulighederne for senere vedligeholdelse, til økonomien, til plantetypen og plantekvaliteten for de interessante provenienser – en sådan rådgivning bliver ikke overflødiggjort af hjemmesiden.

Men hjemmesiden kan gøre diskussionerne mellem konsulenten og skovejeren/landmanden mere spændende.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne