God planlægning og rigtig pleje er kimen til rationel produktion

Det er vigtigt for økonomien i grønt- og juletræsproduktionen, at tingene bliver lavet rigtigt fra starten. At der bliver plantet i den rigtige afstand og med forberedelse af sporindlæggelse, således at kulturen kan plejes og drives rationelt.

GPS-styret plantning af 2/2 nordmannsgran
GPS-styret plantning af 2/2 nordmannsgran

Vælg de rigtige planter

Planter er ikke bare planter, der er stor forskel på kvalitet og egenskaber. Det er vigtigt at du vælger det rigtige plantemateriale, bordet fanger nemlig når beslutningen først er taget.

Nordmannsgran er den mest almindelige træart til juletræsproduktion, mens der til klippegrønt anvendes en række forskellige træarter – hvor nobilis og nordmannsgran er mest brugt.

Skovdyrkerne køber hvert år et stort antal planter. Vi har rammeaftaler hos nøje udvalgte planteskoler, og tilbyder planter til konkurrencedygtige priser. Med viden og erfaring med forskellige herkomster kan vi rådgive om, hvilken type der egner sig bedst på din jord. Så brug os til at levere dine planter.

Rettidig omhu

Renholdelse skal foretages på de rigtige tidspunkter, ligesom tjek af kulturerne med fordel kan foretages på bestemte tidspunkter.

Det er vigtigt at holde rent fremfor at gøre rent, ligesom det bedst betaler sig, at forebygge skader fremfor at reparere. Velholdte kulturer er nemmere at arbejde i og giver pænere træer og grønt. Skovdyrkerne kan hjælpe dig med renholdelsen og flere lokalforeninger tilbyder  kulturabonnementer – hvor de sørger for de nødvendige eftersyn.

Både i juletræer og klippegrønt er gødskning vigtigt for at sikre en god kvalitetsudvikling.

Juletræer kræver pleje

Udover at etablere kulturen og få renholdt og gødet tilstrækkeligt er det særdeles vigtigt, at få gennemført den pleje, som skal øge udbytteprocenten, og som skal sikre kvaliteten af de færdige juletræer. Her ligger kimen til den gode økonomi i produktionen af juletræer.

Skovdyrkerne supplerer din egen indsats

I Skovdyrkerforeningen kan du trække på en række forskellige ydelser. Du vælger selv hvilke ydelser, du vil benytte.

Skovdyrkerne hjælper med at udføre alle de arbejdsopgaver, der almindeligvis forekommer ved produktion af juletræer og pyntegrønt. Mange vælger selv at deltage i driften og driver deres juletræs- og klippegrøntkulturer i samarbejde med en af vore skovfogeder.