Oparbejdningen

Vejret var i 2020 med os. Sæsonen startede dog i varmt vejr, hvilket førte til nåletab på de første leverancer. Oparbejdningen og kvaliteten af det klippede grønt er dog generelt godkendt. Medlemmer der selv klipper samt selvklippere bliver mere og mere betydende for at undgå flaskehalse i løbet af sæsonen. I 2020 lykkedes operationen på et hængende hår, men udfordringen med manglende og fordyret arbejdskraft bliver ikke mindre de kommende år. Medlemmerne har generelt været gode til at klippe den rigtige kvalitet – leveret til aftalt tid. Fleksibilitet og mulighed for at levere nicheprodukter er væsentlige parametre for at kunne tilbyde bedst mulig afsætning af medlemmernes klippegrønt. Samtidig kan vi igen konstatere, at nem oparbejdning og smidig logistik er mindst lige så betydende for den samlede økonomi.

Salget

Vores kunder har naturligt også været nervøse for markedet, hvilket har besværliggjort sæsonen. Et pandemiår er ikke fordrende for den endelige underskrift og efterfølgende sikkerhedsstillelse. Den reducerede udbudsmængde af grønt gjorde dog, at vi aldrig nåede at blive rigtig bekymrede for afsætningen, som mængdemæssigt er forløbet normalt i løbet af sæsonen. Der er dog ændret en del i salgskanalerne. Nogle kunder er endt med reducerede mængder, mens andre er endt højere end forventet. Dette er delvist også er udtryk for, hvem der turde købe først. Selve klippegrøntet har været pænt og Green Product har kun oplevet reklamationer af meget begrænset omfang. Vi oplevede små opjusteringer af prisen for nobilis, mens prisen på nordmannsgran til eksport faldt – helt ned i nærheden af et niveau, hvor det ikke kan betale sig at klippe.

Ved sæsonafslutningen var der fortsat store mængder nordmannsgran juletræsklip i kulturerne, mens der er klippet i bund i nobiliskulturerne.

Videncenter klip –
cpl@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne