Aften blev indledt med at Skovrider for Skovdyrkerne Nord-Østjylland,Peder Gregersenbød medlemmerne fra SNØ og MIDT velkommen. Hvorefter der var en kort beskrivelse af råtræets vej fra skoven og til Savværkets port. Herefter fik Produktionschef fra Norlund Simon Mikkelsen ordet og startede med at beskrive norlundfonden og de aktiviteter den har, herunder savværket.

Selve rundvisningen foregik mens savværket var i fuld drift og førte os bl.a. igennem deres lagerplads for rundtræ og færdigvare, forbi deres hovedskærelinie og sorteringsanlæg, videre til deres tørrehaller og afslutningsvis ind i deres hal hvor træet blev høvlet og færdigvaren blev pakket. Simon fortalte med stor viden og engagement om hele produktionen og virksomheden og svarede grundigt på deltagernes spørgsmål.

Skovcertificering og den signalværdi det udløser i vores omverden, var et af de punkter som Simon lagde stor vægt på.Peder Gregersen uddybede og kunne oplyse, at der er en temaaften om skovcertificering i støbeskeen og som kan ses på foreningernes hjemmeside når den endelige dato er fastlagt.

Et godt arrangement som gav skovejerne et godt indblik i hvad der skermed vores råtræ når det forlader skoven.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne