Skoven er en enestående CO2-støvsuger og skovrejsning er et meget effektivt værktøj. Derfor er der også politisk vilje til at fremme skovrejsning – men i praksis oplever den enkelte ejer ofte unødvendige komplikationer og bureaukratiske benspænd.

Skovdyrkernes VidenCenter for Landskab koordinerer Skovdyrkernes fælles indsats for at sætte fokus på skovrejsningens mange fordele og for at bane vejen for overskuelige og gennemskuelige ordninger – med lodsejeren i centrum.

Læs artiklen fra Initierer fildownloadSkoven (1/2020) om, hvordan vi anbefaler, man fremmer Klimaoptimal skovrejsning – og fra Initierer fildownloadAltinget (28. januar), hvor vi kommenterer på den meget problematiske sagsbehandling i Landbrugsstyrelsen.

– som det fremgår, er der nok at se til … ikke bare i marken men også i arbejdet med at sikre rammebetingelserne for det vigtige arbejde med skovrejsning.

Åbner vindue til at sende en mailVidenCenter Landskab 4. februar 2020

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne