Tarmvridrøn nyudsprunget

… for godt skovbrug.

Dansk skovbrug har i de sidste 100 år været baseret på plantning. Når man planter i stedet for at benytte eventuel naturlig opvækst opnår man nogle fordele:

Man har mulighed for at forbedre sin skov genetisk, så den bliver sundere og mere produktiv.

Man kan få startet den nye kultur, på en gang – hurtigt, godt og effektivt.

Planternes genetiske kvalitet.

Danmark har været et foregangsland med hensyn til at udvælge og forædle de vigtigste af vore skovtræarter. Skovtræforædlingen har været i gang i over 80 år. Derfor kan vi i dag få adgang til væsentligt bedre plantemateriale end man havde sidste gang der blev plantet i skoven. Udvælgelsen og forædlingen fokuserer både på sundhed, på produktion og på kvalitet. Man kan sagtens forbedre selve produktionen med mere end 15%. Selve produktionsværdien kan forøges adskillige gange – når man bruger det bedste plantemateriale. Skovens sundhed kan også forbedres eller forringes kraftigt gennem det genetiske udvalg. Skovdyrkerne arbejder altid for at vore medlemmer kan drage fordel af denne udvikling. Skovdyrkerne ejer ingen planteskoler, vi er derfor frit stillede i vores jagt på det genetisk bedst mulige plantemateriale. De bedste planter er altid mangelvarer, man skal derfor være ret tidligt ude med sine bestillinger.

Ved juletræs- og pyntegrøntsdrift er der mindst de samme gevinster at hente. Her går udviklingen blot hurtigere og forskningsindsatsen har været endnu større. For nordmannsgran er afstamningen betydende både for udnyttelsesgraden, udspringstidspunktet, kvaliteten og væksthastigheden.

Planternes tekniske kvalitet.

Sundhed, rodnet og vitalitet, er ligeledes en forudsætning for et vellykket plantningsresultat. Uanset hvor fin afstamningen er så nytter det ikke noget hvis rødderne er dårlige, eller planterne udtørrede. Skovdyrkerne er meget opmærksomme på den tekniske kvalitet ude ved planteskolerne, ligesom transporten af de levende planter også skal forgår med varsomhed og omtanke. Det sidste element er selve plantningen. Ingen nok så fin afstamning kan klare en dårlig plantning. Arbejdet skal udføres ordentligt, så er det ikke så svært at lykkes. Skovdyrkerne planter både maskinelt og manuelt i skov og i mark, og en del af vore dygtige medlemmer planter også selv.

De mest almindelige fejl i forbindelse med plantede skov og juletræskulturer:

Vildtskader, de fleste træarter bides af vildt i dag, ignorerer man sin vildtbestand og undlader at hegne “det går nok”, så bliver man rigtig tit klogere, på den dyre måde. Dårlig forberedelse. Planterne skal have fuld kontakt til mineraljorden, planter man i dårligt ryddet (eller knust) terræn bliver det vanskelligt, så kan mange planter gå ud. Dårlig vedligehold. Især indvandrende (eller allerede etablerede) græsser ødelægger mange plantninger. Græsset skal væk, metoden må man selvom.

Hvordan bestiller man planter gennem skovdyrkerne?   Kontakt vort kontor i Randers, her finder vi den lokale skovfoged som bor i dit område. Han har nemlig viden om lokalitetens muligheder og begrænsninger. Husk venligst at Skovdyrkerne drive skovbrug, ikke havebrug helt små bestillinger, under 100 stk kan vi ikke håndtere, skal du bruge ganske få planter må du i detailplanteskolerne.