Som medlem af Skovdyrkerne Syd har du nu mulighed for at afvikle din gamle klippebevoksning til gode priser, da vi har fået mulighed for at afsætte en stor mængde korttømmer i træarterne nordmannsgran, nobilis og omorika.

Vi har en fast afregningspris til skovejere på360 kr. pr kbmkorttømmer jf. nedenstående vilkår.

Vilkår

– Fastpris på 360 kr. pr. kbm. er kun gældende for medlemmer.
-Følgende træarter nordmannsgran,nobilis ogomorika.
-Der skal være tale om tømmerkvalitet mht. rethed og råd.
-Længde 3,65 eller 4,25 plus 5 cm overmål.
-Top 12.
-Maks. 40 cm diameter ved rod.
-Træarterne må blandes i stakken.
-Længder skal holdes separat.
-Træet skal være ligge klar til opmåling ved bilfastvej senest 1. december 2013.
-Minimum leverance er 75 kbm korttømmer.
-I øvrigt gælder Skovdyrkerne Syds forretningsbetingelser.

NB: Skovdyrkerne Syd kan bistå dig med skovning samt afsætning af restprodukterne i form af flis eller kassetræligeledes tilfordelagtige priser.

Kontakt din lokale skovfoged for nærmere information.

By: JTE

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne