Den store aktivitet i byggeriet både i Danmark og i udlandet har givet en god efterspørgsel fra de savværker og fra de træhandlere, som vi samarbejder med.

Den stigende efterspørgsel ses både inden for løvtræ og nåletræ. Og den kommer både fra danske aftagere og fra vore nærområder – Tyskland, Sverige og endog Baltikum. Og endelig kommer den fra Østen.

Da eksportørerne samtidigt forventer, at fragtraterne bliver stabiliseret i løbet af efteråret, kommer der nu igen gode muligheder for eksport til Fjernøsten, som har et næsten umætteligt behov for træ.

Sammenlagt giver den øgede efterspørgsel historisk gode priser på mange effekter. Derfor vil vi opfordre vores medlemmer til at gå deres skov igennem for hugstmodne bevoksninger og kontakte vores skovfogeder for at udnytte mulighederne i denne gunstige situation. Smed mens jernet er varmt!

Opens window for sending emailsjc@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne