Det svenske landbrugsmagasin ATL har i anledning af nytåret samlet en række tankevækkende oplysninger om vildsvinenes spredning i det sydlige Sverige

Man refererer således en beregning fra Sveriges Landbrugsuniversitet, ifølge hvilken vildsvineskaderne koster det svenske landbrug 1,2 milliarder SKR om året – et tal, som er stigende.

Størst er afgrødetabet, men der er også store omkostninger for materielle skader på grund af sten, som grisene har rodet op. Endelig er der omkostningerne til hegning. Hertil kommer den samfundsmæssige omkostning ved de 4.500 vildtulykker på de svenske veje.

En svensk landmand, Stefan Runesson, som har kød- og mælkeproduktion uden vor Växjö vurderer sine omkostninger til 800 kr. pr. ha eller i alt 96.000 for sine 120 ha. Alene tabet i kornproduktion er på 40 ton på 60 ha med korn.

Hans langsigtede mål er at nedbringe skaderne betydeligt. Men han er klar over, at det kun kan ske i dialog med myndighederne og jægerne.

En kollega, som driver en mælkegård i nærheden har løst en del af problemet ved at ansætte en entusiastisk jæger, som tilbringer omkring 200 aftener om året på arealerne. Men ikke engang med det jagttryk på en enkelt ejendom kan man forhindre, at bestanden stadig stiger. At som landmand få tid til en sådan indsats er umuligt.

Han siger: ”Vi har én gang tidligere udryddet grisene. Det var imidlertid på et tidspunkt, hvor der var mangel på mad. I dag er det intet problem, hvilket gør interessen mindre. Men vi burde faktisk udrydde bestanden påny.”

Jagt bliver et arbejde

Også Anders Wetterin fra landboforeningen LRF mener, at det bliver nødvendigt med meget mere jagt. For mange er jagten stadig en fritidssyssel, men med 200 jagtdage på et år bliver jagten mere et heltidsarbejde.

Generelt konstaterer man i disse år et regimeskifte, hvor der skydes flere grise end elge. Den store og voksende bestand bliver meget svær at komme af med. Det er lettere at knække en elgstamme, mens vildsvinet har en så høj reproduktion og er så svært at jage, at en bestandsreduktion bliver meget vanskelig.

LRF taler for, at det skal være tilladt at jage med varmefølsomme kameraer og med belysning. Desuden vil man gerne have et forbud mod at fodre med bl.a. sukkerroer. Det vil også være vigtigt at gøre det lettere at sælge kødet fra de nedlagte dyr.

Vi er (også på dette område) bagud i forhold til svenskerne, men vi har noget at se frem til.

Skovdyrkerne ønsker alle et Godt nytår!

Opens window for sending emailphi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne