Ordningen omfatter brand-, tyveri- og hærværksskader, som bl.a. kan henføres til publikums adgangsret til private skove i medfør af naturbeskyttelsesloven.

Hvilke skader er omfattet:

OBS: skaden skal være politianmeldt senest 8 dg efter og anmeldt til Miljøministeriet senest 4 uger den er opdaget.

Læs om vilkårene og find anmeldelsesblanketpå: www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Privat/Brand/

By: JTE

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne