Indberetning af gødningsregnskab
Du skal indberette gødningsregnskab, hvis du er med i register for gødningsregnskab. Er du det, skal indberette dit gødningsforbrug og din lagerbeholdning. Indberetningen foregår på landbrugsindberetning.dk senest 31. marts 2024.

Indberetning af sprøjtejournal
Du indberette din sprøjtejournal til Miljøstyrelsen på Indberetning af sprøjtejournal www.mst.dk  senest 31. marts 2024, hvis din produktion opfylder følgende kriterier:
At du er professionel bruger af pesticider, og har en samlet produktion på 10 ha eller derover (se nedenstående figur). Bemærk at skov, vedvarende græs, MVJ-arealer og visse §3-arealer tæller med i beregningen af om du har 10 ha, mens bortforpagtede arealer ikke tæller med i beregningen af om du har 10 ha. Hvis du ikke har anvendt pesticider er du ikke forpligtet til at indberette.

Indberetningen skal indeholde oplysninger på det anvendte pesticid med rigtigt registreringsnummer, det samlede forbrug samt arealet i hektar på afgrødeniveau.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp er du velkommen til at tage fat i sin skovfoged.

– Videncenter juletræer