Hvert år skal der indberettes brug af gødning. Indberetningsdatoen for gødning er d. 31. marts og her skal det samlede forbrug af N og P indberettes. Alle der er med i registeret for gødningsregnskab skal indberette gødningsregnskab årligt.

Planperioden følger høståret for de almindelige landbrugsafgrøder og perioden er derfor 1. august 2020 til 31. juli 2021. Her indberetter du forbrug og hvad du har på lager.

Gødningsindberetning foregår til landbrugsstyrelsen via landbrugsindberetning.dk

Skal din Skovfoged indberette for dig kan det gøres med det tilknyttede CVR og kodeord tilsendt fra landbrugsstyrelsen.

Har du brug for hjælp er du velkommen til at tage fat i sin skovfoged.

Videncenter juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne