Green Product udstiller og deltager i en række messer i Europa. Her et billede fra IPM-messen i Essen i Tyskland

Særligt i disse år med svære afsætningsforhold for juletræer er Skovdyrkerne og Green Product et sikkert valg for medlemmerne.

Skovdyrkerne og Green Product lagde i starten af 2014 en strategi for afsætningen. På det tidpunkt stod det klart at priserne ville falde drastisk og de første tegn på uro i markedet havde vist sig i afsætningssæsonen.

Hvor mange andre eksportører af juletræer valgte at trække sig fra opkøb i Danmark og fokusere på afsætning af egen produktion har Green Product ført en aktiv salgsstrategi. Vi kalder strategien for ”Green Product i fremdrift”. Man kunne tilføje undertitlen …”til fordel for medlemmerne”.

Vi har været i markedet hvor andre har svigtet og vi er generelt godt tilfredse med vores resultater på medlemmernes vegne. Vi må dog også erkende at vi ikke har kunnet løfte alle opgaver til medlemmernes tilfredshed hvor særligt små partier kan være en udfordring at få en fornuftig økonomi i.

Green Product har i de to sidste år fokuseret på lokal tilstedeværelse på det Europæiske marked. Vi afsætter til en lang række lande og plejer og udvikler løbende vores afsætningskanaler. Der er således ansat lokale sælgere i Tyskland og Polen og vi har også haft aktiviteter i Holland og England.

Afsætning af klippegrønt af nobilis er stabilt og med udsigt til svagt stigende priser fremover da udbuddet i de seneste år har været faldende. Dog er oparbejdningsomkostningerne også fulgt med op i pris.

Klip af nordmannsgran er pt. i overudbud pga. de mange juletræskulturer der kan klippes i og priser derfor under pres.

På hjemmesiden her -kan du læse mere om Green Product og de aktiviteter vi laver året rundt for at sikre afsætning af medlemmernes juletræer og pyntegrønt.

Aktuelt nu: Vil du være sikker på afsætning af dine juletræer så tag din skovfoged med på råd. Miljøkrav og certificeringsregler kan spille ind på din afsætningssituation.

De og mange flere spørgsmål bør du tage skovfogeden med på råd om i forbindelse med foråret pleje af træerne.

Skovrider Ulrik Nielsen og Direktør Brian Boeberg, Videncenter for juletræer.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne